ÁRNYÉKKORMÁNY 


ALAPELV: ALATTVALÓI VISZONYULÁS HELYETT A GONDOLKODÁS ÉS CSELEKVÉS SZABADSÁGA. A JOGÁLLAM, A FÉKEK ÉS ELLENSÚLYOK HELYREÁLLÍTÁSA.

CÉL: OLYAN DEMOKRATIKLUS JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA, AMELYBEN  TERMÉSZETES ÁLLAPOT A DEMOKRÁCIA, A FÜGGETLEN POLGÁRI LÉTHEZ TARTOZÓ SZABADSÁG, A TISZTESSÉGES MEGÉLHETÉS.

NINCS DEMOKRÁCIA FÉKEK ÉS ELLENSÚLYOK NÉLKÜL

Az Európai Unió nem fogadja el, hogy nemzeti hatáskörre hivatkozva Magyarországon a kormány leépíti a jogállamot, a sajtószabadságot, elveszi, korlátozza a magyar állampolgárok jogainak jelentős részét, melyekkel az Európai Unió más tagállamaiban élő európai polgárok szabadon élhetnek.

Minden európai polgárnak ugyanazok a jogok járnak. A magyarnak is.  Lehet hamis és hazug illiberális állításokkal félrevezetni a magyar népet, azt állítva, hogy Magyarországon az elnyomás jelenti a szabadságot és úgy vagyunk független, szuverén ország, hogy a magyar miniszterelnök évente készer megy Moszkvába eligazításra.

Azt pedig még az illiberalizmusra szavazó neresek sem igazán hiszik, hogy a világ három illiberális államában, Oroszországban, Törökországban és Magyarországon nagyobb a szabadság mint az EU fejlett államaiban és Magyarországon attól lett több jogunk, hogy a létezőnek a felét elvették az Orbán-kormány által beterjesztett jogszabályokkal.

A magyar állampolgárok számára jelenleg a mentőövet ez az egy mondat jelenti: MINDEN EURÓPAI POLGÁRNAK UGYANAZOK A JOGOK JÁRNAK. A MAGYARNAK IS.

A demokratikus berendezkedés, a demokratikus hatalomgyakorlás elengedhetetlen feltétele a hatalmi ágak szétválasztása. A különböző hatalmi ágak élén független választott vezetők vannak, akik ellensúlyt és féket képezhetnek egy másik hatalmi ággal szemben a hatalommal való visszaélés tekintetében. Csak az elkülönült független hatalmi ágak - mint egymással szembeni fékek és ellensúlyok - képezhetnek gátat, akadályt az önkényuralom kialakulásának.

Magyarországon nem érvényesül a fékek és ellensúlyok rendszere, a szétválasztott hatalmi ágak élén nem független vezetők állnak. Elvi szinten sincs meg annak a lehetősége, hogy a szétválasztott hatalmi ágak vezetői egymással szemben mint fékek és ellensúlyok gátat, akadályt képezzenek, az önkényuralom kialakulásának.

Magyarországon a féket és ellensúlyt jelentő elkülönült független hatalmi ágak vezetői:

Orbán Viktor miniszterelnök   -  FIDESZ

Áder János köztársasági elnök  -  FIDESZ

Kövér László az országgyűlés elnöke -  FIDESZ

Domokos László  ÁSZ elnöke -  FIDESZ-kötődés

Polt Péter legfőbb ügyész  -  FIDESZ-kötődés


KORMÁNYZÓKÉPESSÉG BIZONYÍTÁSA

Az árnyékkormány felállítása igazolhatja az ellenzéki oldal kormányzó képességét.  Az árnyékkormány megmutathatja, hogy létezik közös ellenzéki alternatív álláspont a kormány döntéseivel szemben, megmutathatja, hogy az ellenzéki összefogás mit tenne a kormány helyében, mi lenne másképpen.

Az árnyékkormány tevékenysége, működése egyben az ellenzéki aktivitás láttatását is jelentené, másrészt az ellenzéki pártok együttműködési képességét, azt, hogy már most készen állnak a koalíciós kormányzásra. Az árnyékkormány tevékenysége igazolná, hogy van alternatíva, létezik másik út, másik megoldás is, ami kedvezőbb helyzetet, gyorsabb és nagyobb léptékű fejlődést, jobb életet hozna a magyar embereknek.

A magyarok jelentős része változást akar. A magyarok jelentős része azt akarja, hogy európai jogállam, európai demokrácia, európai sajtószabadság legyen Magyarországon és legyen jóléti fordulat. Más legyen az elosztási politika és Magyarország az EU szegénységi rangsorában elfoglalt utolsó előtti helyéről jóval feljebb kerüljön, jelentős javulás következzen be a magyar emberek életében. A magyar emberek az ország gazdasági teljesítményéhez méltó módon élhessenek, a magyar emberek által megtermelt pénzt ne egy urizáló, pazarló kormány osztogassa el baráti körben, szórja szét külföldre és ellenőrizhetetlen támogatásokra és költse el saját kedvtelésére.  

A MAGYAR EMBEREK KÉRIK A RÉSZÜKET A KÖZÖSBŐL

A magyar emberek többsége azt akarja, hogy ami neki jár a közösből azt ne más tegye zsebre, abból ne épüljenek felesleges sportcsarnokok, haszontalan pénzt nyelő létesítmények, csak azért, hogy legyen megrendelésük a neres bárók építési cégeinek.

A magyar népnek nem újabb stadionokra, nem luxusberuházásokra van szüksége, hanem jól működő egészségügyre, jól fizetett orvosokra, ápolókra, jelentős nyugdíjemelésre. A szomszédos országokban 50 %-al magasabb a nettó minimálbér és 50 %-al magasabb nyugdíjak vannak,  nálunk az erre fordítható közpénzt elherdálják sportra, elosztogatják külföldre, elverik hivalkodó beruházásokra. Lemaradásunk tagadhatatlan, a régió legszegényebb országa lettünk.

2020-ban a sport 320 milliárd forintot kap, külföldre 90 milliárd forint támogatás megy és a tudomány a kutatás csak 129 milliárd forint támogatást kap a közpénzből. Miért élnek sokkal jobban Szlovákiában, Csehországban, és már lassan Romániában is? Mert az ottani adónövekményekből összejött plusz bevételeket jóléti fordulatra, az életszínvonal javítására költötték. Nem így nálunk, mert itt a pénzosztásnál az első, a második és harmadik helyen is a kormány állt.

Sokkal jobban élhetnénk ha a kormány nem a saját, valamint rokonaik, barátaik kedvtelésére, gyors gyarapodására költené és hívek, szavazatok szerzésére osztogatta volna el a magyar emberek 4929 milliárd forintját. Mindenki tudja, látja, hogy tele van a kassza. Különben hogyan tudna a kormány százmilliárdokat szétszórni úri hóbortjaira, sok milliárdot osztogatni külföldre, egyházaknak adni 150 milliárdot és propagandára költeni 150 milliárdot.

A 46-féle új adóval és számos jogosultság, kedvezmény megszüntetésével, hatalmas megszorítással elért költségvetési bevételek hosszú időre stabil forrást jelentettek a kiadásokra, de még ezután jöttek azok a bevételek, amelyekből 2020-ra már 4929 milliárd forint szabadon elkölthető plusz bevétel keletkezett a költségvetésben.


TELE A KASSZA

2015  + 848 MILLIÁRD ADÓNÖVEKMÉNY
2016  + 490 MILLIÁRD ADÓNÖVEKMÉNY
2017  + 670 MILLIÁRD ADÓNÖVEKMÉNY
2018  + 1004 MILLIÁRD ADÓNÖVEKMÉNY
2019  + 1317 MILLIÁRD ADÓNÖVEKMÉNY
HAZAUTALT PÉNZEKBŐL 600 MILLIÁRD
ÖSSZESEN: 4929 MILLIÁRD FORINT

SOKKAL JOBBAN ÉLHETNÉNK

Az elmúlt 30 évben szinte minden bejött amit akartunk és szinte semmi nem sikerült, ami jobbá tehette volna a magyar emberek többségének életét. Tagjai lettünk a világ legerősebb katonai szervezetének, majd beléphettünk az elitklubba, az Európai Unióba és ráadásként olyan összegű uniós támogatáshoz jutottunk, ami jóval nagyobb mint az egykori Marshall-segély.

Hiába a tengernyi pénz, a szinte elkölthetetlen mértékű támogatás, mi inkább vergődünk mint szárnyalunk, és több millió magyar ember a biztos megélhetés helyett inkább túlélési gyakorlatnak gondolja az életét. Pedig most minden adott hozzá, hogy teljesüljön a magyar himnuszból a " Hozz rá víg esztendőt " óhajunk.

A magyar történelem során még egyetlen vezetőnek, egyetlen kormánynak, hatalomnak sem állt ennyi pénz a rendelkezésére mint a mostani kormánynak, hogy a magyar emberek igényei szerinti jövőt teremtsen. Ez rendkívüli lehetőség, egyben történelmi küldetés, ami valószínűen soha nem fog megismétlődni a magyar történelemben.

Sem a most élő magyarok, sem az utókor nem fog felmentést adni a mostani vezetőknek, ha ezt a hatalmas összeget, a nemzet pénzét nem jólétet hozó gazdaságfejlesztésre fordítják, hogy Magyarország végre valóban az ígéret földje legyen, ahol a nyugati jólét, a nyugati életszínvonal a jellemző...  

SIKER VAGY KUDARC?

Az elmúlt 10 év Magyarország újkori történelmének talán legszerencsésebb 10 éve volt. Egy jó kormány csodát tehetett volna. Közel kerülhettünk volna Ausztria szintjéhez, ehelyett szegénységi rangsorban utolsók lettünk a régióban. Csupán stadionok számában vezetünk.

Kedvező világgazdasági helyzet mellett 500 millió fős piac nyilt meg előttünk és sok ezer milliárd forint uniós ingyenpénzt kaptunk a felzárkózásra, a jóléti fordulatra.

A csoda elmaradt, az ingyenpénz elfogyott, az egészségügy padlóra került és szegénységben ragadt 3 millió magyar.

A neres bárók zsebét hízlaló feleleges építkezések felemésztették a jóléti fordulatra kapott ingyenpénz zömét. A maradékot elverték, elosztogatták külföldre, itteni csókosoknak, eltékozolták luxusra, propagandára, önmaguk dícséretére.


MEGMUTATNI, HOGY VANNAK ALTERNATÍV MEGOLDÁSOK VÁLSÁGKEZELÉSRE

Ami most válságkezelés terén történik az a következő 10 vagy 20 évre is döntően befolyásolhatja Magyarország jövőjét. A válaságkezelés a kormány feladata, ugyanakkor az ellenzék számára kivételes lehetőség nyílik arra, hogy bemutassa a válaságkezelésnek létezik alternatívája. Alkalom kínálkozik arra, hogy az ellenzék előálljon alternatív válságkezelési programmal, a gazdaság újbóli beindítására készített alternatív gazdasági programmal, alternatív jövőképpel és ezt ütköztesse a kormány elképzeléseivel. Az alternatív programok felmutatása önmagában vitát generálna és akár hosszú időre tematizálná a politikai viták körét.

Azért is fontos lenne alternatív megoldások felmutatása, mert úgy néz ki, hogy a helyzet aggasztóvá válhat ha visszaüt a kormány adópolitikája, amely a fogyasztási adókra helyezte a súlypontot. A meredeken zuhanó fogyasztás következménye a fogyasztásból származó adóbevételek elapadása, a költségvetés bevételi oldalának erős zsugorodása. A tartós fogyasztási cikkek iránti kereslet szinte elképzelhetetlen mértékű visszaesése, a megtakarítások felélése, a turistaforgalom tragikus méretű csökkenése, a vendéglátás és szolgáltatás terén mutatkozó csekély forgalom azt jelzi, hogy drasztikusan csökkenhet a költségvetés fogyasztási adókból származó bevétele. Ráadásul csekélyre zsugorodik a külföldön dolgozók hazautalása, mivel a járványhelyzet a magyarok külföldi foglalkoztatását is visszavetette, holott a külföldön dolgozók által évente hazautalt 1200 milliárd forint nagyon jól jött a magyar költségvetésnek, hiszen ennek majdnem egésze a fogyasztást pörgette.

Ellenzéki oldalon számos elképzelés, koncepció, javaslat létezik a válságkezelésre, ami a jelenleg csupán a részt jelenti. Ezek közösen elfogadható programba való összegyúrása, összeszerkesztése által készülhet el az alternatív válságkezelési program és a gazdaság újraindításának alternatív programja. Ehhez megfelelő szervezeti háttér kellene és célszerű lenne egy árnyékkormány felállítása, amely egyrészt a koordinációs feladatokat látná el, másrészt a kommunikáció terén ellensúlyt képezhetne a kormánnyal szemben. Az árnyékkormány az ellenzéki összefogás képviselőjeként az alternatív álláspontot képviselné, kommunkációja középpontjába állítva, hogy mit tenne a kormány helyében válságkezelés terén és más ügyekben, milyen jobb megoldásokat választana és alkalmazna.

Az Árnyékkormány kommunikációjához médiafelületet a ZINFO Politikai Információs Oldal Árnyékkormány aloldala biztosítana.


2022-BEN  ARRÓL KELL DÖNTENI

A 2022-es országgyűlési választáson arról kell dönteni, hogy folytatódjon ami 2010 óta tart vagy egy demokratikusabb és jobb korszak következzen.

Maradjon az ami eddig volt vagy jöjjön egy újabb rendszerváltás, egy új politikai rendszerrel, új alkotmánnyal, új vezetőkkel, új gazdasági modellel és a régóta várt jóléti fordulattal?

Valósuljon meg a népakarat, amely a sok ezer milliárd forint közpénz elfolyására kialakult korrupciós csatornák elzárását szorgalmazza, azzal, hogy ezeket a pénzeket vissza kell szedni, pl. az ellenzék egyik pártja által javasolt módon, korrupciós bírsággal.

Ezek a pénzek azokhoz kerüljenek, akiket megillet vagyis a magyar emberek sokasága legyen a kedvezményezett. A korrupciós bírsággal és egyéb eljárásokkal visszaszedett pénzekből képezzenek 3000 vagy 5000 ezer milliárdos vagyonalapot, melyből minden magyar állampolgár egyformán részesedik 300 ezer vagy 500 ezer forintos vagyonjegy formájában. Ezek a vagyonjegyek szabadon értékesíthetők.

Már a 3000 milliárd forint értékű nyugdíjalap államosításakor lehetett volna alkalmazni ezt a megoldást. Az Orbán-kormány az elvett 3000 milliárd forintot egy  vagyonalapba helyezi, és minden magyar állampolgár kaphatott volna 300 ezer forintos vagyonjegyet, ami sok magyar ember és sok magyar család számára nagy segítséget jelentett volna akkor.

Ahhoz, hogy jó döntést hozhassanak a választók, az ellenzéknek már most el kellene kezdeni kidolgozni azt a közös programot, ami az Ellenzéki Összefogás programjaként a választók elé kerülhet és megmutatja, hogy mi lehet az alternatívája a kormánypárti politikának. Az ellenzéki pártok programjainak összegyúrása hosszabb időt igényel, ehhez szervezeti hátteret kell teremteni és célszerű lenne egy koordináló testület,  egy árnyékkormány felállítása.

MI LEGYEN AZ IRÁNY?

Mi legyen az irány 2022-re?  Maradjon az ami van, sőt, lehet még nagyobb szegénység, még kevesebb  jogállam, még kevesebb demokrácia, még igazságtalanabb elosztás, még nagyobb kormányzati pazarlás és pénzszórás vagy inkább szavazzunk az európai jogállamot, európai demokráciát valamint európai jólétet hozó változásra?

Azért lenne fontos az árnyékkormány felállítása, mert az ellenzék politikai szövetsége ezzel megmutatná a kormányzó képességét, megmutatná, hogy létezik alternatíva, hogy lehetne másképpen.

Az árnyékkormány megmutathatná, hogy létezik közös ellenzéki alternatív álláspont a kormány döntéseivel szemben és megmutathatná, hogy mi lenne a jobb megoldás,  mit tenne a kormány helyében, mi és miért lenne másképpen.

Az árnyékkormány tevékenysége igazolhatná, hogy létezik másik út, van másik jobb megoldás, ami jóval kedvezőbb helyzetet, gyorsabb és nagyobb léptékű fejlődést, jobb életet hozna a magyar embereknek.

Az árnyékkormánynak lenne jogi, egészségügyi, oktatási, pénzügyi, gazdaságfejlesztési, rendészeti, védelmi, külügyi, környezetvédelmi, korrupcióellenes és szociális kabinetje, ehhez kapcsolódó szakértői csapata. Az árnyékkormány szakértőin kívül civil szervezetek és nyugdíjas érdekvédelmi szervezetek szakértői segítenék az árnyékkormány munkáját.

               
        

MAGYAR NYUGDÍJASOK FELHÍVÁSA

POLITIKAI FORDULAT KELL ÉS VÁLTOZÁS AZ ELOSZTÁSBAN!


A magyar nyugdíjasok nagy része szűkösen él, alíg jut élelemre, rezsire, gyógyszerre, a kormány meg két marokkal szórja a nyugdíjasoktól, a nyugdíjemeléstől elvett pénzt külföldre és hazai luxusberuházásokra.
A sportberuházások arányosság tekintetében a lehetséges több mint tízszeresét viszik el a költségvetésből, a gyógyítás, az egészségügy, az oktatás, a nyugdíjemelés  kárára.  Azt amiből a kormány oly bőkezűen osztogat, a ma már nyugdíjasok aktív korukban végzett munkája alapozta meg. 

A V4 országaiban, de már Romániában is sokkal jobb a nyugdíjasok helyzete. Ott az  adónövekményekből összejött plusz bevételeket jóléti fordulatra, az életszínvonal javítására, a nyugdíjak emelésére költötték. Nálunk pedig a pénzosztásnál az első, a második és harmadik helyen is a kormány állt. Ne a magyar nyugdíjasok pénzéből plakátoljanak és adjanak milliárdokat homályos hátterű sportcentrumok létesítésére. Ne a magyar nyugdíjasok pénzét herdálják hivalkodó, nagyzoló célok támogatására, megvalósítására és szavazatok vásárlására.

Ezt az országot aktív korukban a mostani magyar nyugdíjasok építették, működtették. Akkor az ő vállukon volt az ország ezer gondja. A mai nyugdíjasok voltak a NAGY GENERÁCIÓ tagjai, akik közül számosan maradandót alkottak, nagy dolgokat vittek véghez. Sorsfordító időkben tették dolgukat, kiálltak a változás mellett.

Ők már nyugdíjasként nem akarnak lehetetlent, csak azt ami Európában, Magyarországon minden nyugdíjasnak kijár. Tiszteletet, a tisztességes megélhetés lehetőségét, jó orvosi ellátást, megfizethető gyógyszereket és a nyugdíjak valós inflációt és a bérek emelkedését is figyelembe vevő vegyes indexálású emelését.

A magyar nyugdíjasok kérik a részüket a közösből. Ami nekik jár azt ne más tegye zsebre. Az ő pénzükből ne építsenek felesleges, kihasználatlan építményeket sportcélokra, azért, hogy a hatalom kedvezményezettjeinek folyamatosan legyen építőipari megrendelésük. A nekik járó pénzből ne rendezzenek a más országok által a megtérülés hiánya és a hatalmas költségek miatt lemondott világversenyeket, hogy a magyar vezetők 30 másodpercre feltünjenek világhíradókban.

A magyar nyugdíjasok nem akarnak mást csak tisztességes megélhetést biztosító, nyugodt, békés nyugdíjas életet, nyugdíjas éveket.

Forrás: NYUGDÍJASOK INFORMÁCIÓS OLDALA -  zujsag.hu