REFLEXIÓ   


REFLEXIÓ  NYUGDÍJ TÉMÁBAN NICK :  NYUGDÍJAS  KOMMENTRE 


2019-ben és 2020-ban is havi 10-10 ezer forinttal növekedne minden nyugdíj és járulék összege a JDP új nyugdíjrendszere alapján, amennyiben a JDP győz a 2018-as választáson és kormányt alakíthat.

Ez azt jelenti, hogy akinek 50 ezer forint a havi nyugdíja, 2019 ben évi 120 ezer forinttal, majd 2020-ban ismét évi 120 ezer forintttal nővekedne a nyugdíja. Ez számára 2019-ben pluszban több mint két havi nyugdíjat jelentene és hasonlóan 2020-ban is. Összesen közel öt havi nyugdíjjal nővekedne a járandósága. Erre megvan a fedezet a költségvetésben.

A JDP nyugdíjrendszerében az állampolgári jogon járó szociális alapnyugdíj összege 50 ezer forint lenne. Az 50 ezer forintos állampolgári alapon járó szociális alapnyugdíj a már nyugdíjban lévőket és a jövőben nyugdíjba vonulókat is megilletné, ehhez adódna hozzá a számított nyugdíj összege.  Ez azt jelenti, hogy például egy kórházban dolgozó nővér, aki szakápoló képesítéssel 45 évet dolgozott az egészségügyben, majd nyugdíjba vonult és jelenlegi nyugdíja 80 ezer forint, 50 ezer forinttal kaphatna majd magasabb nyugdíjat ezen nyugdíjmodell alapján, vagyis havi 130 ezer forintra emelkedne a nyugdíja.


   

REFLEXIÓ  EGÉSZSÉGÜGY  TÉMÁBAN NICK : MIÉRTNEM  KOMMENTRE 


A JDP kormányra kerülése esetén azonnal hozzákezd az egészségügy rendbetételéhez. A költségvetésben jelenleg is megtalálható az erre fordítható összeg. A JDP becslése, előzetes kalkulációja szerint a három új európai szintű egészségügyi centrum valamint a meglévő kórházak feljavítása 350 milliárd forintot igényel. A JDP kalkulációja szerint egy szuperkórház európai szintű műszerezettséggel és infrastruktúrával 70 milliárd forint. A JDP hatalomra kerülése esetén 2 év alatt szándékozik megoldani az egészségügy problémáit, 2 éven belül létre kell jönni az új egészségügyi centrumoknak, felszerelten működni kell az új szuperkórházaknak. Az orvosok és ápolók fizetését olyan szintűre kell emelni, hogy megálljon, minimálisra csökkenjen az orvosok és ápolók elvándorlása és alternatíva legyen a már külföldön dolgozók hazatérése azok számára, akik elfogadható anyagi feltételek megléte esetén szívesebben élnének itthon


   


REFLEXIÓ  FEJLŐDÉS   TÉMÁBAN NICK : FEJLŐDÉS  KOMMENTRE  


A JDP szerint mindenki számít! A JDP kormányra kerülése esetén minden  jó ötlet  kap támogatást  ami előbbre viheti az országot! Évente 12 ezer magyar számára 1 millió forint indulótőke az államtól!

A JDP jövőképe szerinti Magyarországon nem lenne tilos a gondolkodás, nem lennének kijelölt okosok és nem a vezér kinyilatkoztatásai jelentenék a felülírhatatlan igazságot. Mindenki számítana, minden jó ötletre, értelmes elképzelésre, használható innovációra szükség lenne.

Kétfajta tudás fontos az ország számára: az egyik a megtanult ismereteket magas szinten alkalmazó tudás, a másik az újat kitaláló, a nem létezőt létrehozó, a problémákra merőben új megoldásokat szülő tudás, a kreatív tudás.

A jelenlegi állapot azt mutatja, hogy Magyarországon viszonylag magas az alkalmazott tudás aránya, ám szinte teljesen hiányzik a kreatív tudás, nincsenek világhírű magyar újdonságok. A kreatív tudás nyit új kapukat a fellődéshez, a kreatív tudás szüli meg azokat a mintákat, melyet vállalkozások sokasága másolhat, alkalmazhat, így adva lendületet a gazdasági növekedésnek

Kreativitás nélkül nincs fejlődés. A JDP ezért új támogatási rendszert hozna létre a kreatív tudás létrejöttének és érvényesülésének támogatására, amely egyrészt segítséget jelentene a megvalósítás elindításához, másrészt hatalmas motivációt a kreativitás felpörgetéséhez.

A támogatás nem politikai elkötelezettség, baráti viszony alapján járna vagy kapcsolati rendszer keretében lenne elérhető, hanem minden arra érdemes ötlet, innováció, elképzelés, alkotás, koncepció, terv megkapná, amely hozzátehet valamit az ország fejlődéséhez, előbbre viheti az országot.

Évente 10 ezer induló vállalkozás kapna az államtól 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást, induló tőkét az új ötletek, új elképzelések megvalósításának elindításához.

Minden évben 1000 újítás, innováció kapna 1 millió forint vissza nem térítendő kezdeti támogatást a megvalósításhoz, minták létrehozásához.

Minden évben 1000 egyetemista és főiskolás kapna 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást új ötletek, új elképzelések megvalósításához.

Ez összesen 12 milliárd forint kiadást jelentene a költségvetés számára, 5 milliárd forinttal kevesebbet mint amennyit a kvóta-népszavazásra költött a kormány és csupán töredékét a propagandára költött összegnek. A JDP a propagandára fordítandó keret jelentős részét az innováció támogatására költené.

A támogatásokat pályázattal lehetne elnyerni. A JDP kijelölné a gazdaságfejlesztés szempontjából fontos területeket és célokat  az innováció számára, azzal a szándékkal, hogy ide irányítsa az alkotói figyelmet. Ilyen lenne például az internetes tartalomszolgáltatás, az új típusú online kereskedőházak alrendszereinek fejlesztése, olyan online fejlesztések, melyek hatékony megoldást jelentenek nagy tömegű árú széleskörű terítésére vagy a bárhol létező innováció, kereslet és kivitelező kapacitás összeszervezésére.

A JDP a már sok sikert elért nyugdíjas újítókra is számít ezen a területen, azt várva, hogy a nagy tapasztalattal, szakmai múlttal rendelkező szakemberek bekapcsolódnak az innovációs folyamatba és sok új alkotás létrehozásában közreműködnek. A JDP ezért is fontosnak tarja a nyugdíjasok foglalkoztatását hátrányosan érintő jogszabályok megváltoztatását, a korlátozás teljes feloldását és az innovációs tevékenység jóval kedvezőbb adóztatását.                                                                          

      


   

    

                      

A megalakulása előtt álló JÓLÉT ÉS DEMOKRÁCIA PÁRT - JDP - lehet a 2018-as választás győztese                                                                                                       

A JDP legalább 90 egyéni képviselői helyet akar megszereni a 2018-as választáson. A JDP nagyléptékű fejlődésre, ugrásszerű gazdasági növekedésre kidolgozott programjai, az új, két pilléres nyugdíj modell, az életszínvonal javítására vonatkozó tervei, a fiatalok, középkorúak és nyugdíjasok számára egyaránt sok új lehetőséget hordozó programok elégséges muníciót jelentenek a 2,8-3 millió szavazat megszerzéséhez.

A JÓLÉT ÉS DEMOKRÁCIA PÁRT - JDP - centrumpártnak vallja magát, azzal az elkötelezettséggel, hogy a baloldali és jobboldali szavazók érdekeit is egyaránt képviselje. A fő cél: JÓLÉT ÉS DEMOKRÁCIA. Cél: nyugati bérek és nyugdíjak, nyugati életszínvonal és az ehhez szükséges gazdasági hátteret biztosító szervezett gazdaságfejlesztés a B-modell alapján. 

A JDP kivár a megalakulással. Nyitva tartja a kaput civil csoportok és szervezetek számára, akik a JDP jövőképét, céljait, programját, kampánystratégiáját, kampány anyagait megismerve csatlakozni szeretnének. Ezen idő alatt a fő cél az, hogy minél több információ legyen elérhető és megismerhető arról, hogy a JDP hogyan képzeli el Magyarország jövőjét, a nagyléptékű fejlődést, az ugrásszerű gazdasági növekedést, az életszínvonal gyors emelkedését, a modern oktatást, a nívós egészségügyi ellátást, az uniós politikát, Magyarország helyét és szerepét a gyorsan változó világban és milyen intézkedéseket hozna kormányra kerülése esetén. 

A JDP információs stratégiájának érvényesítését jelenleg 15 internetes portál segíti.

A JDP első felvonulását 2017 márciusában tartja, amely autós felvonulás lesz. Az autók oldalán lévő molinókon lesznek láthatók a zinfo.hu portál oldalain megismerhető plakátok közül az erre az alkalomra kiválasztottak. A JDP  gyalogos felvonulását 2017 májusában tartja. A gyalogos felvonulás reklámhordozói a táblák mellett a nagyméretű papírtáskák lesznek.                                                                                                                                                                                IMPRESSZUM
A PORTÁL TULAJDONOSA: BARANYAI  JÓZSEF  Email:  barnetmedia@gmail.com  
JDP  KAPCSOLAT    Email:  jdppart@gmail.com