KÖZLEMÉNYEK

 

   


KÖZLEMÉNY 


A JDP első autós felvonulását 2017 márciusában tartja. A felvonulás útvonala: Üllői út, József körút, Teréz körút, Erzsébet körút, Margit híd, Margit körút, Alkotás út, BAH csomóponttól Hegyalja út, Erzsébet híd, Rákóczi út. Gyülekezés a Népligetnél, a felvonulás a Keleti pályaudvarnál ér véget. Részletes tájékoztatás a pontos időpontról, a részvételről, szervezésről később olvasható a zinfo.hu portál Közlemény oldalán. Az autókon lévő hálós molinókon lesznek láthatók a Plakát1-Plakát5 menüpontok alatti oldalakon látható plakátok közül az erre az alkalomra kiválasztottak.                                                                                                                                                   

   

KÖZLEMÉNY


A JDP  első gyalogos felvonulását 2017 májusában tartja. A gyalogos felvonulás reklámhordozói a táblák mellett a nagyméretű papírtáskák lesznek. A JDP gyalogos felvonulásának útvonala: Andrássy út, Erzsébet körút, Margit híd, Margit körút, Széna tér. Gyülekezés a Hősök terén, ahol a beszédek hangzanak el. Itt történik a reklámhordozók szétosztása, a végcél a Széna tér.
Részletes tájékoztatás a pontos időpontról, részvételről, programról később olvasható a zinfo.hu portál Közlemény oldalán.                                                                                                                                 

   


KÖZLEMÉNY 


Elemzéseket, számításokat várunk arra vonatkozóan, hogy valójában hány magyar dolgozik külföldön. Két megközelítés ajánlott. Az egyik szerint a Magyarországon járulékot fizetők, plusz a munkanélküliek számát kell kivonni az összes aktív magyar munkavállaló létszámából, ami 4,5 millió fő körül lehet. A másik kiindulási adat a külföldön dolgozók által egy év alatt hazautalt pénz mértéke, ami 2014-ben 930 milliárd forint, 2015-ben 1220 milliárd forint volt. E vonatkozásban figyelembe kell venni, hogy felmérések szerint a külföldön dolgozó magyarok 50 %-a nem utal haza pénzt, az utalások mellett sokan kézbe is adnak, másrészt a hazautalható összeg mértékének számításánál figyelembe kell venni az ottani megélhetési költségeket is.
A szerkesztőség által kiválasztott elemzéseket a budzse.hu alatti portálon tesszük közzé.

JDP  KAPCSOLAT    Email:  jdppart@gmail.com                                                                                                  

   KÖZLEMÉNY


Elemzéseket, számításokat, rövid tanulmányokat várunk arra vonatkozóan, hogy mekkora lehetne a magyarországi arányos minimálbér, abból kiindulva, hogy a magyarországi béreknek úgy kellene viszonyulni a nyugati bérekhez, mint ahogyan  a magyarországi árak viszonyulnak a nyugati árakhoz, az itteni adó- és járulékterhek miatt korrekciós tényezőt alkalmazva.

Amennyiben az e számítás alapján kimutatott arányos minimálbér alkalmazhatóságának akadálya a versenyképesség alacsonyabb szintje, úgy milyen előrelépést jelent a kormány döntése alapján a versenyképesség javítására pályázati úton juttatott több ezer milliárd forint uniós támogatás? Kimutatható, kalkulálható, hogy 100 milliárd forint vagy 1000 milliárd forint uniós támogatás juttatása hány százalékkal kellene, hogy növelje az arányos minimálbér és az arányos bér mértékét? További kérdés: elvárható-e, hogy a versenyképesség javítására adott ezer milliárd forintos nagyságrendű, hatalmas összegű uniós támogatás nemzetgazdasági szinten érvényesülő hatása következtében az állam növelje az elemzések szerinti javulási mutatók figyelembe vételével az arányos minimálbér mértékét?  Pályázaton versenyképesség javítására uniós támogatást nyert vállalkozásokkkal szemben támasztott jogos elvárás, követelmény lehet, hogy az uniós támogatás mértékéből kalkulálható versenyképességük javulásával arányosan emeljék a béreket?

A szerkesztőség által kiválasztott elemzéseket a budzse.hu alatti portálon tesszük közzé.

JDP  KAPCSOLAT    Email:  jdppart@gmail.com


   

KÖZLEMÉNY


Elemzéseket, számításokat, rövid tanulmányokat várunk arra vonatkozóan, hogy az uniós támogatás megszűnése esetén hány százalékkal csökkenhet a magyar GDP és ez a költségvetés bevételi oldalán hány százalékos csökkenést eredményezhet. Mekkora gazdasági növekedés kellene ennek kompenzálásához?

Elemzéseket várunk arra vonatkozóan is, hogy a Paks 2  beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése éves viszonylatban, összegszerűen és a költségvetés főösszegéhez viszonyított százalékos mértékben mekkora plusz terhet jelent a magyar költségvetés számára. Az 2024-es olimpia rendezési jogának elnyerése esetén százalékos mértékben mekkora plusz teherrel számolhat a magyar költségvetés?

A szerkesztőség által kiválasztott elemzéseket a budzse.hu alatti portálon tesszük közzé.             
JDP  KAPCSOLAT    Email:  jdppart@gmail.com               
   

   

    

                      

A megalakulása előtt álló JÓLÉT ÉS DEMOKRÁCIA PÁRT - JDP - lehet a 2018-as választás győztese                                                                                                       

A JDP legalább 90 egyéni képviselői helyet akar megszereni a 2018-as választáson. A JDP nagyléptékű fejlődésre, ugrásszerű gazdasági növekedésre kidolgozott programjai, az új, két pilléres nyugdíj modell, az életszínvonal javítására vonatkozó tervei, a fiatalok, középkorúak és nyugdíjasok számára egyaránt sok új lehetőséget hordozó programok elégséges muníciót jelentenek a 2,8-3 millió szavazat megszerzéséhez.

A JÓLÉT ÉS DEMOKRÁCIA PÁRT - JDP - centrumpártnak vallja magát, azzal az elkötelezettséggel, hogy a baloldali és jobboldali szavazók érdekeit is egyaránt képviselje. A fő cél: JÓLÉT ÉS DEMOKRÁCIA. Cél: nyugati bérek és nyugdíjak, nyugati életszínvonal és az ehhez szükséges gazdasági hátteret biztosító szervezett gazdaságfejlesztés a B-modell alapján. 

A JDP kivár a megalakulással. Nyitva tartja a kaput civil csoportok és szervezetek számára, akik a JDP jövőképét, céljait, programját, kampánystratégiáját, kampány anyagait megismerve csatlakozni szeretnének. Ezen idő alatt a fő cél az, hogy minél több információ legyen elérhető és megismerhető arról, hogy a JDP hogyan képzeli el Magyarország jövőjét, a nagyléptékű fejlődést, az ugrásszerű gazdasági növekedést, az életszínvonal gyors emelkedését, a modern oktatást, a nívós egészségügyi ellátást, az uniós politikát, Magyarország helyét és szerepét a gyorsan változó világban és milyen intézkedéseket hozna kormányra kerülése esetén. 

A JDP információs stratégiájának érvényesítését jelenleg 15 internetes portál segíti.

A JDP első felvonulását 2017 márciusában tartja, amely autós felvonulás lesz. Az autók oldalán lévő molinókon lesznek láthatók a zinfo.hu portál oldalain megismerhető plakátok közül az erre az alkalomra kiválasztottak. A JDP  gyalogos felvonulását 2017 májusában tartja. A gyalogos felvonulás reklámhordozói a táblák mellett a nagyméretű papírtáskák lesznek.                                                                                                                                                                                IMPRESSZUM
A PORTÁL TULAJDONOSA: BARANYAI  JÓZSEF  Email:  barnetmedia@gmail.com  
JDP  KAPCSOLAT    Email:  jdppart@gmail.com